Κανονικά θα γίνει το φροντιστήριο στο ΟΙΚ 221

Το φροντιστήριο στο ΟΙΚ 221 θα γίνει κανονικά την Τετάρτη 14/04/10. Επίσης στο μάθημα στις 15/04/2010 θα γίνουν ερωτήσεις από τις διαλέξεις 1-8 όπου οι απαντήσεις θα περιλαμβάνονται στο βαθμό της συμμετοχής στο μάθημα.

Ακύρωση Μακροοικονομικής ΙΙ 15/05/09

Λόγω της διαδικασίας των φοιτητικών εκλογών που συνεχίζεται στο Αμφιθέατρο Α και παράλληλης διεξαγωγής συνεδρίου στον ευρύτερο χώρο του Πανεπιστημίου, έγινε ανέφικτη η εύρεση Αίθουσας για να γίνει το Μάθημα. Θα σας πληροφορήσω σύντομα για την αναπλήρωσή του.

Διόρθωση Σετ Ασκήσεων 1 και Νέα Ημερομηνία Παράδοσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

α) Στην άσκηση 3 του Σετ Ασκήσεων 1 άλλαξε, για δική σας διευκόλυνση (όχι κάτι ουσιαστικό), το σύμβολο της ζήτησης χρήματος ως προς το επιτόκιο απο L(i) σε Μd(i).

β) Καθώς το φροντιστήριο της 25ης Μαρτίου δεν θα πραγματοποιηθεί μπορείτε να παραδώσετε τις ασκήσεις την Παρασκευή 27/03/09 πρίν την έναρξη του φροντιστηρίου. 

Βρείτε το Σετ Ασκήσεων 1 στο ακόλουθο link:

https://edioikitopoulos.wordpress.com/teaching/macroeconomics-ii/