Διάλεξη 1-2 – Διεθνή Οικονομική – Διόρθωση

Βρείτε παρακάτω την διάλεξη 1-2 διορθωμένη. Συγκεκριμένα αυτό που άλλαξε είναι μόνο το παράδειγμα 1 όπου αλλάζουν οι λέξεις αντί “δεξιά” σε “αριστερά” και αντί η “επένδυση υπολείπεται” σε “η επένδυση είναι υψηλότερη”. Τα συμπεράσματα και τα σχήματα είναι σωστά. Καλή Συνέχεια !!!.

http://atomic-temporary-1920104.wpcomstaging.com/teaching/international-economics/

Advertisement

Διάλεξεις 3-4, 5-6, 7-10

Βρείτε τις διαλέξεις 3-4, 5-6 και 7-10 (σύντομα και κάποιες διορθώσεις στην 1-2) στο ακόλουθο link:

http://atomic-temporary-1920104.wpcomstaging.com/teaching/international-economics/

Στις παραπάνω διαλέξεις δεν περιλαμβάνονται όλα όσα ειπώθηκαν κατά την διδασκαλία αλλά όλα τα υποδείγματα και αναλυτικά η κύρια μεθοδολογία για την ανάλυση θεμάτων που αφορούν την ανοιχτή μακροοικονομία.

Επικοινωνήστε μαζί μου για οποιαδήποτε ασάφεια η τυπογραφικό λάθος.

Καλό διάβασμα και Καλή Επιτυχία στις εξετάσεις !!!!