Κανονικά θα γίνει το φροντιστήριο στο ΟΙΚ 221

Το φροντιστήριο στο ΟΙΚ 221 θα γίνει κανονικά την Τετάρτη 14/04/10. Επίσης στο μάθημα στις 15/04/2010 θα γίνουν ερωτήσεις από τις διαλέξεις 1-8 όπου οι απαντήσεις θα περιλαμβάνονται στο βαθμό της συμμετοχής στο μάθημα.

Advertisement