Διάλεξη 22 – Βέλτιστος έλεγχος – Μικρή Διόρθωση

Βρείτε εδώ ένα παράδειγμα από την διάλεξη 22 (διορθωμένο) που αφορά τη διαχρονική μεγιστοποίηση συνάρτησης υπό περιορισμό και σε κλειστό χρονικό διάστημα. (Η ΔΙΟΡΘΩΣΗ αφορά ένα τυπογραφικό λάθος στην Hamiltonian, ένα μείον που πρέπει να υπάρχει στο x^2 αφού έτσι είναι και η αντικειμενική συνάρτηση. Όλα τα άλλα είναι σωστά όπως και πριν αφού είχαν βγει από τη διορθωμένη). Καλή συνέχεια!!!

Advertisement