Διόρθωση Σετ Ασκήσεων 8 + Βοηθητικός Πίνακας

Βρείτε  εδώ το σετ Ασκήσεων 8 καθώς και ένα βοηθητικό πίνακα για διαφορικές εξισώσεις δευτέρου βαθμού.

Στη άσκηση 1,g αλλάξτε το t στην τρίτη με t στο τετράγωνο.   Απολογούμαι για αυτό το τυπογραφικό λάθος.

Επίσης στην Άσκηση 2c γράψτε την εξίσωση απ’ όπου μπορείτε να βρείτε το χρόνο αλλά μην το υπολογίσετε.

Παράδοση πριν το φροντιστήριο, Καλό διάβασμα.

Advertisement