Βρείτε παρακάτω την διάλεξη 1-2 διορθωμένη. Συγκεκριμένα αυτό που άλλαξε είναι μόνο το παράδειγμα 1 όπου αλλάζουν οι λέξεις αντί “δεξιά” σε “αριστερά” και αντί η “επένδυση υπολείπεται” σε “η επένδυση είναι υψηλότερη”. Τα συμπεράσματα και τα σχήματα είναι σωστά. Καλή Συνέχεια !!!.

https://edioikitopoulos.wordpress.com/teaching/international-economics/

Advertisements